Afdrukken

Op de repetities wordt onder andere het samenspel beoefend. Niet alleen elk instrument maar ook elk muziekstuk heeft zijn eigen moeilijkheden. Je leert deze op te lossen zodat je zelfstandig thuis kunt oefenen. Er is geen optreden denkbaar zonder dat er de nodige repetities aan voorafgaan. Er wordt dan ook van je verwacht dat je zoveel mogelijk repetities mee doet. Als je toch een keer verhinderd bent dan meldt je dat tijdig bij je contactpersoon. Dit geldt uiteraard ook voor de optredens.

In de schoolvakanties wordt in principe wel gerepeteerd, behalve in de zomervakantie en tussen Kerstmis en Nieuwjaar.               

Het harmonieorkest repeteert elke dinsdagavond in de GMC repetitieruimte

Repetitietijden:

Contactpersoon Vincent Limburg (040) 285 95 12
Dirigent is Henk Mertens.

Het harmonieorkest bestaat uit geoefende spelers en speelt momenteel op het niveau van de 5e divisie.

De slagwerkgroep repeteert elke donderdagavond in de GMC repetitieruimte

Repetitietijden:


Contactpersoon Pauline Dillen (040) 252 84 88
Dirigent is Björn Lijten. Hij verzorgt ook de lessen aan de beginnende leerlingen.

De leden van de slagwerkgroep hebben de keus uit heel veel instrumenten maar je moet wel een basis hebben. We verzorgen lesmateriaal, stokken en een 'oefenpad’ (maakt niet zoveel lawaai…) om thuis te oefenen. Je leert een juiste houding, hoe je de stokken vasthoudt, slagtechniek, roffeltechniek, enz… Als blijkt dat je de eerste beginselen onder de knie hebt, kun je ook mee gaan doen met het samenspelen in de slagwerkgroep.

Het opleidingsorkest repeteert elke dinsdagavond in de GMC repetitieruimte

Contactpersoon Ad & Lidwien Jansen (040) 286 00 23
Dirigent is Henk Mertens.

Het opleidingsorkest bestaat uit beginnende spelers die gewoonlijk nog muziekles hebben. Het maakt niet uit of je jong of oud bent, het gaat erom hoe ver je bent op je instrument.

Heb je interesse om lid te worden van het GMC?
Loop gerust een keer binnen om een repetitie mee te maken! De repetities zijn in Centrum Hofdael, Molenstraat 23, Geldrop.