concertfoto
concertfoto van het GMC in De Borgh

Onze officiële benaming is de Koninklijke Harmonie 'Geldrops Muziekcorps', maar iedereen gebruikt de afkorting GMC. De vereniging bestaat uit een harmonieorkest, een slagwerkgroep/drumband,  en een opleidingsorkest. Als er voldoende kandidaten zijn, formeren we ook nog een 'opstapgroep' voor de pas begonnen leerlingen.

In 1888 is de vereniging begonnen als fanfare maar niet veel later uitgebouwd tot een harmonie. In 1963 kreeg de harmonie het predicaat "Koninklijk" in verband met haar 75-jarig bestaan.

Het GMC geeft gemiddeld ongeveer vier concerten per jaar plus een aantal optredens op straat en serenades op verzoek. De prioriteit ligt bij het samen op een prettige en goede manier muziek maken en dit tijdens optredens uit te dragen. De muzikale nadruk ligt op zaalconcerten. Maar het GMC is ook graag aanwezig bij activiteiten in Geldrop, zoals de carnavalsoptocht, de viering van Koningsdag, de dodenherdenking, de Hemelvaartsmis, het inhalen van de bedevaartgangers naar Handel en het inhalen van Sinterklaas. Tijdens concerten wordt een gevarieerd repertoire gespeeld: van originele harmoniemuziek tot bewerkingen van popnummers, filmmuziek, klassieke muziek en musicals. De drumband ondersteunt de harmonie bij een straatoptreden, maar treedt ook zelfstandig op als slagwerkgroep.

In totaal bestaat het GMC uit ongeveer 65 leden die allemaal een zo hoog mogelijk muzikaal niveau willen bereiken.

Wie de leden zijn?
Dat varieert van jong tot oud, van een beginner die net zijn eerste les heeft gehad, tot de gevorderde muzikant die al veertig jaar een instrument bespeelt.

Sinds september 2002 heeft het GMC een eigen repetitieruimte en een verenigingslokaal in Centrum Hofdael. Centraal in het gebouw ligt de grote zaal met 250 zitplaatsen die bestemd is voor uitvoeringen. Ook het plein voor Hofdael, de Bleek, biedt ruimte voor optredens.

Geïnteresseerd?
Loop gerust een keer binnen op één van de repetitieavonden in Centrum Hofdael, of bel voor meer informatie: Arno van Tuijl (voorzitter GMC): 06-52 47 73 48

Adres: Centrum Hofdael: Molenstraat 23, 5664 HV Geldrop.
Postadres GMC: Molenstraat 31, 5664 HV Geldrop.

Op de repetities wordt onder andere het samenspel beoefend. Niet alleen elk instrument maar ook elk muziekstuk heeft zijn eigen moeilijkheden. Je leert deze op te lossen zodat je zelfstandig thuis kunt oefenen. Er is geen optreden denkbaar zonder dat er de nodige repetities aan voorafgaan. Er wordt dan ook van je verwacht dat je zoveel mogelijk repetities mee doet. Als je toch een keer verhinderd bent dan meldt je dat tijdig bij je contactpersoon. Dit geldt uiteraard ook voor de optredens.

In de schoolvakanties wordt in principe wel gerepeteerd, behalve in de zomervakantie en tussen Kerstmis en Nieuwjaar.               

Het harmonieorkest repeteert elke dinsdagavond in de GMC repetitieruimte

Repetitietijden:

  • 19.30 tot 20.00 uur: coaching of partijrepetitie
  • 20.10 tot 22.15 uur: gezamenlijke repetitie

Contactpersoon Vincent Limburg (040) 285 95 12
Dirigent is Henk Mertens.

Het harmonieorkest bestaat uit geoefende spelers en speelt momenteel op het niveau van de 5e divisie.

De slagwerkgroep repeteert elke donderdagavond in de GMC repetitieruimte

Repetitietijden:

  • 19.00 tot 20.00 uur: opleiding leerlingen
  • 20.00 tot 21.15 uur: repetitie slagwerkgroep


Contactpersoon Pauline Dillen (040) 252 84 88
Dirigent is Björn Lijten. Hij verzorgt ook de lessen aan de beginnende leerlingen.

De leden van de slagwerkgroep hebben de keus uit heel veel instrumenten maar je moet wel een basis hebben. We verzorgen lesmateriaal, stokken en een 'oefenpad’ (maakt niet zoveel lawaai…) om thuis te oefenen. Je leert een juiste houding, hoe je de stokken vasthoudt, slagtechniek, roffeltechniek, enz… Als blijkt dat je de eerste beginselen onder de knie hebt, kun je ook mee gaan doen met het samenspelen in de slagwerkgroep.

Het opleidingsorkest repeteert elke dinsdagavond in de GMC repetitieruimte

  • Repetitietijd: 18.40 tot 19.30 uur

Contactpersoon Ad & Lidwien Jansen (040) 286 00 23
Dirigent is Henk Mertens.

Het opleidingsorkest bestaat uit beginnende spelers die gewoonlijk nog muziekles hebben. Het maakt niet uit of je jong of oud bent, het gaat erom hoe ver je bent op je instrument.

Heb je interesse om lid te worden van het GMC?
Loop gerust een keer binnen om een repetitie mee te maken! De repetities zijn in Centrum Hofdael, Molenstraat 23, Geldrop.