Afdrukken

Je wilt muziek leren maken, hebt een instrument gekozen en bent lid geworden van het GMC.

Maar wat gebeurt er dan?

Je instrument kan je gratis te leen krijgen van het GMC, hier teken je een gebruikersovereenkomst voor. Jij belooft om goed voor het instrument te zorgen en het GMC zorgt voor eventuele reparaties. Die hoef je dus niet zelf te betalen!

opleidingsorkest

Via het GMC kun je inschrijven voor muzieklessen bij Kunstkwartier (de muziekschool voor Geldrop, Nuenen en Helmond). Je kunt kiezen voor individuele lessen of groepslessen. Jouw docent(e) houdt het GMC op de hoogte van je vorderingen. Op de lessen leer je hoe je een instrument moet bespelen. Zonder leraar leren spelen kan ook, maar als je jezelf iets fout aanleert, kost het vaak veel tijd om dat weer af te leren. Op les leer je ook een goede ademhalingstechniek (bijvoorbeeld 'ademsteun') en een goede embouchure. Met embouchure wordt alles bedoeld wat je met je lippen, je tong en alle spieren daaromheen doet. En je traint je muzikaal gehoor om zuiver te kunnen spelen. Bovendien een goede houding en noten lezen natuurlijk. Kunstkwartier verzorgt ook theorielessen. De lessen worden in principe afgesloten met een theorie- en een praktijkexamen.

Klik hier om on line notenschrift te oefenen.

Slagwerkers kunnen ook les nemen bij Kunstkwartier. Maar je kan er ook voor kiezen om les nemen bij onze eigen slagwerkinstructeur. Wij zorgen dan voor lesmateriaal, stokken en een 'oefenpad’ (maakt niet zoveel lawaai…) om thuis te oefenen. Je leert een juiste houding, hoe je de stokken vasthoudt, slagtechniek, roffeltechniek, enz… Als blijkt dat je de eerste beginselen onder de knie hebt, kun je al snel mee gaan doen met het samenspelen in de slagwerkgroep. Er wordt gespeeld op allerlei verschillende instrumenten. De traditionele drumbands hebben minimaal de volgende instrumenten: scherpe kleine trom, doffe paradetrom, tenor trom, grote trom en bekkens. Later zijn daar bijvoorbeeld bijgekomen: timp toms, bongo's, tamboerijn (beatring), woodblock, marching bells en cowbell. Op concerten gebruiken de slagwerkers nog meer instrumenten, bijvoorbeeld: pauken, drumstel, concertbekkens, gong, conga's, triangel en xylofoon. Je wordt opgeleid om met het harmonieorkest mee te spelen of met de slagwerkgroep of bij beiden.

Leerlingen kunnen na ongeveer een half jaar tot een jaar doorstromen naar een 'opstap' samenspelgroep van de harmonie, afhankelijk van de vorderingen die je hebt gemaakt op je instrument. (Dat kan alleen als er op dat moment genoeg leerlingenaanbod is.) Dan begint het echte werk, niet meer in je eentje spelen maar samen muziek maken! Je leert hoe je de aanwijzingen van de dirigent moet volgen. Maar het leukste van alles is natuurlijk dat je niet meer alleen jouw partij hoort, maar dat het ineens een muziekstuk is dat er klinkt. Als je ver genoeg gevorderd bent, stap je over naar het opleidingsorkest van de harmonie. De laatste overstap is van het opleidingsorkest naar het 'grote' harmonieorkest. Het harmonieorkest bestaat uit geoefende spelers en komt momenteel uit in de 5e divisie van de KNMO. Dan ga je ook meespelen met de concerten en optredens op straat. Op concerten speelt het orkest gewoonlijk in zwarte concertkleding, waar je zelf voor moet zorgen. Voor de straatoptredens krijg je van het GMC een uniform met een overhemd en een stropdas in bruikleen (als je tenminste 'uit de groei' bent). We hebben ook nog eigen GMC polo-shirts.

Op de repetities wordt onder andere het samenspel geoefend. Niet alleen elk instrument maar ook elke compositie heeft zijn eigen moeilijkheden. Je moet leren deze op te lossen zodat je zelfstandig thuis kunt oefenen. De repetitie is eigenlijk een muziekles, maar dan voor een grote groep tegelijk. Er is geen optreden denkbaar zonder dat er de nodige repetities aan voorafgaan. Soms vindt de dirigent het nodig dat een groep instrumenten apart repeteert, bijvoorbeeld alleen de koperblazers. Dat heet dan een 'partijrepetitie'.

Muziek maakt slim

Muziek maakt slim!

Muziek maken is leuk en bovendien hebben wetenschappelijke onderzoeken bewezen dat het een zeer positieve invloed heeft op de intelligentie en de sociale vaardigheden van kinderen. Door zelf muziek te maken wordt het intelligentiequotiënt van kinderen verhoogd en vooral het abstractievermogen en het analytisch denken sterk verbeterd. Het gezamenlijk musiceren versterkt daarbij het groepsgevoel en de discipline, evenals de sociale en emotionele vaardigheden. Bovendien leidt dit tot een positiever zelfbeeld. Ga naar Muziek maakt slim!