Afdrukken

In je eentje spelen kan heel leuk zijn, maar met anderen samen is het nog veel leuker!

En, samen repeteren is gezelliger. Bovendien is de muziek voor orkest vaak niet alleen leuker om te spelen, maar meestal ook mooier om naar te luisteren, omdat er meer verschillende geluiden of klanken tegelijk hoorbaar zijn. Samenspelen in een orkest betekent ook dat er verschillende partijen zijn die elkaar muzikaal afwisselen of juist kunnen aanvullen.

Is muziek maken één van jouw hobby's?

Het GMC is altijd op zoek naar nieuwe muzikanten!
Iedereen is bij ons welkom: beginneling, gevorderd muzikant maar ook de ex muzikant die het muziek maken weer wil oppakken.

Bespeel je al een instrument?

Voor beginnende muzikanten, jong en oud, hebben wij een opleidingsorkest. Voor de gevorderde muzikant bieden wij het harmonieorkest. Voor slagwerkers is er de slagwerkgroep.
Je word in overleg met de dirigent geplaatst in de groep die, wat niveau betreft, het best bij je past. Eventueel moet je wat voorspelen bij de dirigent. De dirigent bepaalt ook welke plaats en partij je gaat innemen binnen het orkest.

Lid worden kan tijdens de repetitieavonden van het GMC, op dinsdag- of donderdagavond in Sociaal Cultureel Centrum Hofdael. De contributie bedraagt vanaf 1 januari 2016: € 15.- per maand / € 180.- per jaar. De contributie kan per maand of per jaar betaald worden. Om het jou en ons gemakkelijk te maken bieden wij de mogelijkheid om de contributie automatisch van je rekening af te schrijven, waardoor je altijd op tijd betaalt. Je kunt deze machtiging uiteraard te allen tijde intrekken. Je kunt de contributie ook zelf overmaken naar bankrekening NL93 RABO 011 59 50 532.

Bespeel je nog geen instrument?

Als lid van het GMC heb je:

Het GMC is een vereniging

De vereniging bestaat uit gewone leden, jeugdleden, ereleden en begunstigers. Gewone leden zijn personen van 18 jaar en ouder, jeugdleden zijn minimaal 6 jaar. Ereleden zijn leden die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging en als zodanig zijn benoemd tijdens een algemene ledenvergadering. Begunstigers zijn personen die de vereniging financieel steunen, donateurs en sponsors.

Het bestuur van de vereniging bestaat uit minstens drie meerderjarige personen, die door de algemene vergadering worden benoemd voor een termijn van maximaal drie jaar. Op een jaarlijkse algemene ledenvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de algemene gang van zaken binnen de vereniging, over het gevoerde beleid en over de financiën. Het bestuur heeft een aantal commissies ingesteld met een bepaalde opdracht. Een commissie is verantwoording schuldig aan het bestuur.

Het GMC is als vereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40235868.
Het GMC is lid van de Brabantse Bond van Muziekverenigingen (BBM) die is aangesloten bij de landelijke muziekkoepel Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO).

GMC concertfoto