Afdrukken
GMC gebouw
Afbeelding in het Clubblad van het 'GMC gebouw' aan de Mierloseweg
(gesloopt in 2002)

In 2001 besluit het bestuur per 1 januari 2002 te stoppen met het majorettekorps. Eerder in 1998 stelde het toenmalige bestuur dit ook al voor, maar dat leidde toen tot zoveel tumult in de vereniging dat het bestuur in zijn geheel aftrad. Het GMC kan de hoge kosten van de majorettengroep niet meer dragen. Ondanks alle successen op concoursen is het ledenaantal sterk gedaald. De overgebleven majorettes en instructrices sluiten zich aan bij Twirl- en Majorettengroep 'The Reflections'. In 2013 lijkt deze vereniging niet meer actief te zijn.

Opening van Hofdael
   Opening van Hofdael

Het GMC beschikt sinds september 2002 over een geluidsdichte repetitieruimte en een verenigingslokaal in Sociaal Cultureel Centrum Hofdael aan de Molenstraat. Het GMC kan ook gebruik maken van de multifunctionele theaterzaal en de foyer.

De overgang van het eigen 'GMC gebouw' - dat wordt afgebroken om plaats te maken voor uitbreiding van het gemeentehuis - naar Hofdael valt voor veel GMC leden niet mee. Al op 19 april 2003 verschijnt er een artikel in het Eindhovens Dagblad met de kop: 'GMC kan maar niet wennen aan Hofdael'. Tien jaar later is het GMC nog steeds de enige vereniging in het door gemeente beheerde Hofdael. Hofdael is niet het gewenste 'bruisend hart van Geldrop' geworden. De gemeente zet daarom in 2011 een traject tot verzelfstandiging wat er toe leidt dat op 29 september 2016 Hofdael wordt overgedragen aan de nieuw opgerichte Stichting Exploitatie en Beheer Sociaal Maatschappelijk Cultureel Centrum Hofdael.

In het nieuwe millennium ligt bij het harmonieorkest de nadruk op het geven van concerten en dan het liefst in een akoestisch goede zaal. De tijd dat het publiek massaal toestroomde bij de concerten op de kiosk op de Heuvel of bij muzikale rondwandelingen en serenades, ligt al lang achter ons. Sommige tradities zijn verdwenen, zoals de 'kermisharmonie' met de schutterij op kermismaandag, de 'processieharmonie' in Handel en de opluistering van voetbaltoernooien.

Bij andere tradities in Geldrop is het GMC nog steeds aanwezig, vaak al tientallen jaren, zoals bij de carnavalsoptocht, de viering van Koningsdag, de dodenherdenking, de Hemelvaartsmis, het inhalen van de bedevaartgangers van Handel en de intocht van Sinterklaas. De laatste jaren is voor het GMC moeilijk geworden om met een voldoende bezetting 'uit te rukken', daarom doet het GMC dit nu soms gezamenlijk met Muziekkorps 'Euphonia' uit Zesgehuchten Geldrop en Harmonie St. Lucia uit Mierlo.

Een koninklijke harmonie, carnaval 2007
   Een koninklijke harmonie, carnaval 2007

Naast de eigen concerten, al dan niet met een ander muziekkorps of koor, zijn er regelmatig projecten waar het GMC graag aan meewerkt. Zoals de 'Sylvesterconcerten', met medewerking van de Big Band Geldrop en de koren This Generation en Joyim - in 2001 in de Magdalenakerk, in 2002 in Hofdael en in 2003 in een tent op De Meent - in het kader van de fusiefeesten gemeenten Geldrop en Mierlo.

En natuurlijk de Kermisconcerten in de H. Brigidakerk, een initiatief van het GMC (Jos van Meijl) in samenwerking met de gemeente Geldrop (Niek Gorris). Het harmonieorkest treedt daarbij op met bekende artiesten: het Rosenberg Trio (2002), Karin Bloemen (2003 en 2006), Gerard van Maasakkers (2004), Margriet Eshuijs (2005), Cor Bakker (2006) en Jan Vayne (2007). In 2008 speelde het GMC met Petra Schreurs, Mark Cornelis, Marco van Tuijl en Willie McVean, pipe major van de Dutch Pipes & Drums uit Tilburg.

Kermisconcert 2008 in de H. Brigidakerk
   Kermisconcert 2008 in de H. Brigidakerk

In 2006 gaat de Muziekschool Geldrop-Nuenen samen met Kunstencentrum Helmond verder als 'Kunstkwartier Helmond-Geldrop-Mierlo-Nuenen'. Het GMC voert vanaf die tijd in samenwerking met Kunstkwartier diverse projecten uit op basisscholen in Geldrop, zoals 'Muziek met een staartje', 'Rode Loper', 'Introductiecursus Muzikale Vorming', etc. - met wisselend resultaat. De jeugdharmonie wordt omgedoopt tot opleidingsorkest, omdat steeds meer volwassenen als beginnende muzikanten er deel van uit maken.

Op 21 mei 2009 luistert de harmonie, zoals gebruikelijk, de Hemelvaartsmis in de H. Brigidakerk muzikaal op. Aansluitend vertrekt de harmonie per bus naar Birgelen. Daar treedt het harmonieorkest 's middags op in de open lucht tijdens 'Das Waldfest am Hoferberg' voor een groot en enthousiast publiek. We zijn er bijzonder gastvrij ontvangen door Musikverein 'Eintracht' Birgelen e.V. De uitnodiging hebben we te danken aan onze dirigent, Guido Collaris, die zelf als hoornist regelmatig meespeelt in dit harmonieorkest.

Op 28 november 2009 gaat voor het eerst na tien jaar het harmonieorkest op concours en wel in Theater De Schalm, in Veldhoven. Het concoursprogramma ('Canto a Unicef', 'Border zone', 'A little concert suite' en 'Nessun dorma') wordt door het GMC uitgevoerd met als solist de tenor Martin Hurkens, die kort daarna bekend zal worden als winnaar van 'Holland's Got Talent'  2010. Het GMC komt uit in de introductiedivisie. Het resultaat van ons optreden is dat de jury ons in de 5e divisie plaatst (voorheen de 3e en 2e afdeling). Een beetje teleurstellend, omdat we werken speelden op het niveau van de 4e divisie. Naast de kritische aanmerkingen van de juryleden (Lex van Diepen, Kees Schoonenbeek, Danny Oosterman) zijn er ook positieve opmerkingen: 'goede basisklank, goede kwaliteiten, veel mogelijkheden, behoorlijke prestatie'. Ook Guido Collaris is tevreden, we hebben er volgens hem uitgehaald wat er op dat moment inzit.

In 2007 heeft het bestuur een nieuw beleidsplan opgesteld met hulp van twee coaches van Unisono, het Nederlands Centrum voor Amateurmuziek. O.a. een brainstormsessie met de leden leidt tot de formulering van het beleidsplan 2007-2011 'GMC, laat je zien en horen'. Dit plan is tot op heden diverse malen geactualiseerd.