Het GMC in 1989
   Het GMC in 1989 met jeugdharmonie en majorettes

In 1986 neemt Wim Verstraaten, president van het GMC, het initiatief tot heroprichting van de ter ziele gegane jeugdharmonie. Vanwege de vele oudere leden in het harmonieorkest (al 4 diamanten en 3 gouden jubilarissen) is dat voor het voortbestaan van de harmonie wenselijk. Op 23 mei 1987 gaat, in samenwerking met de muziekschool, deze jeugdharmonie van start met 30 leden. Met als dirigent Pieter Seuren wordt elke zaterdagochtend gerepeteerd. Omdat de ouders van de jeugdleden moeite hebben met het repeteren in een café, repeteert de jeugdharmonie 'De Schietspoel' aan de Deelenstraat.

Bart Bevers, sinds 17 december 1955 secretaris van het GMC, schrijft het boekje 'Honderd jaar Geldrops Muziekcorps', dat in 1988 wordt uitgegeven door het gemeentebestuur van Geldrop.

Het bestuur vindt een nieuwe repetitieruimte in de voormalige PTT telefooncentrale aan de Mierloseweg, naast het gemeentehuis. Dit wordt omgebouwd tot een gezellig verenigingsgebouw, waar eerst de jeugdharmonie, maar uiteindelijk in september 1988 alle geledingen van het GMC gaan repeteren. Daarbij doet het gebouw dienst als fietsenstalling voor de ambtenaren.

Dit 'GMC gebouw'  zoals het door de leden genoemd wordt, maakt het ook mogelijk om inkomsten te verwerven, o.a. door middel van de barexploitatie, rommelmarkten, kinderkledingbeurzen en onderverhuur. Zo komt er een eind aan bijna 40 jaar repeteren van de harmonie in zaal Van Leeuwen (vroeger zaal Verkerk geheten), aan het Bogardeind.

Het eeuwfeest van het GMC wordt gevierd in een feesttent op de Heuvel in het weekend van 7, 8 en 9 oktober 1988. In de feestkrant, die als bijlage verschijnt bij het weekblad Middenstandsbelangen, staat het programma: presentatie van de nieuwe uniformen, huldiging jubilarissen, receptie, optredens van alle geledingen van het GMC, feestavond met de 'Geldropse Jagers', muziekmiddag voor ouderen, dansavond met 'The Silvertop', eucharistieviering in de H. Brigidakerk, Bourgondisch feest in het centrum van Geldrop met Big Band Geldrop, een galaconcert door Muziekkorps 'Euphonia', een jubileum taptoe met de KAJ drumband, Muziekkorps 't Ros Beyaert', de drumband van 'Euphonia' en 'Die Tambourijnen van die stadt Eyndhoven'. Ook is er een tentoonstelling van 34 amateurkunstenaars uit Geldrop in kasteel Geldrop met als thema 'muzische harmonie'.

Gemeentepenning, 1988
De eerste gemeentepenning

Het GMC ontvangt op de receptie als eerste vereniging in Geldrop de zilveren gedenkpenning, die kort daarvoor door het gemeentebestuur is ingesteld. Ook krijgt het GMC ƒ 1000 voor het instrumentenfonds van de jeugdharmonie en een gemeentevlag. De nieuwe blauwe uniformen van het GMC zijn voor 90% gefinancierd door de gebroeders Jan, Piet en Tonny Zweegers, beschermheren van het GMC - en tot 1982 directeuren van de landbouwmachinefabriek P.J.Zweegers (tegenwoordig 'Kuhn-Geldrop').

In 1990 telt het GMC 143 leden, een record in de geschiedenis van het GMC, vooral dankzij de grote aanwas van jeugdleden. Daardoor is het mogelijk om gezellige 'seizoensopeningen' en Ceacilia-feesten te vieren en geslaagde uitstapjes te organiseren, zoals naar 'De Valkenier' en de 'Beekse Bergen'.

Op 23 november 1991 gaat het sterk verjongde harmonieorkest o.l.v. André Cardinaal op concours in Veldhoven en behaalt in de 3e afdeling met 288 punten een 1e prijs met promotie. In 1994 wordt bij de concertwedstrijden in Hulst dit resultaat nog overtroffen: 294½ punten in de 2e afdeling. Helaas is dat jaar het concoursreglement gewijzigd en loopt het GMC een nieuwe promotie mis.

De harmonie op concours in 'De Schalm', Veldhoven, 1991
           De harmonie op concours in 'De Schalm', Veldhoven, 1991

De 'concerten carnavalesk' van het GMC in de aula van het Strabrecht College trekken in de jaren 1996, 1997 en 1998 veel publiek, waaronder het Stadsprinscomité.
Na een succesvolle periode met Angelique de Kuster wordt in 1994 Susanne van Deursen instructrice van de majorettes. Zij weet haar A-team van de 3e naar de eredivisie te brengen en het team behaalt maar liefst vier keer achter elkaar het Brabants en het Nederlands Kampioenschap (1997-2000). In 2000 wordt het team in Nederweert Nederlands kampioen met 90,2 punten, de hoogste score ooit behaald. In die jaren worden de majorettes als sportkampioenen door de gemeente meermalen beloond met de gemeentelijke prestatiepenning.

Drumband met majorettes, 1999
  Drumband met Toon van Opbergen en de Majorettes met Susanne van Deursen in 1999

 

Pin It