Dit vaandel uit 1963 is gebruikt tot 2013 →

Het vaandel uit 1963

Op 18 mei 1963 wordt het 75-jarig bestaan van het GMC gevierd met een eucharistieviering in de H. Brigidakerk, een koffietafel in 't Groen Koffiehuis, een muzikale rondwandeling en een huldiging in harmoniezaal Van Leeuwen. Het korps krijgt van de burgerij van Geldrop een nieuw vaandel, 2 schellenbomen en twee concertpauken. Het GMC is gestoken in nieuwe blauwe uniformen.

De Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant deelt bij de huldiging mee dat het Hare Majesteit de Koningin heeft behaagd aan het 'Geldrops Muziekcorps' het predicaat Koninklijk'te verlenen. In 2010 wordt dit predicaat met 25 jaar verlengd. Het GMC voldoet wederom aan de eisen dat de vereniging een vooraanstaande plaats inneemt in Geldrop, maatschappelijk aanzien heeft, financieel gezond is en een goed toekomstperspectief heeft.

In 1969 begint het GMC met een majorettekorps – een primeur in Geldrop – onder leiding van tambour-maître Theo Stevens.

In 1970 wordt het jaarlijkse onderling solistenconcours, dat sinds 18 april 1953 door het GMC is georganiseerd, uitgebreid tot een regionaal solistenconcours voor blazers en tamboers. Het aantal deelnemers groeit snel en na enkele jaren hebben de organisatoren 4 dagen van optredens, verdeeld over 2 weekends, nodig. Zo trekt het concours in 1984 maar liefst 219 deelnemers van 36 verenigingen. In de jaren daarna loopt het aantal deelnemers helaas vrij snel terug. In 2003 is het 36e en laatste GMC solistenconcours.

In 1976 brengt Telstar een single uit ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Voetbalvereniging Geldrop. Kant A bevat het Clublied van VV Geldrop en kant B 'Ode aan Geldrop'. Beide nummers worden uitgevoerd door Gemengde Zangvereniging 'Melodia' met het GMC. Tekst en muziek: J.C. Verleg. Arrangementen en algehele leiding: Wim van der Velden.

Het GMC anno 1976
                                  Het GMC anno 1976

 Ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van het GMC in mei 1978 wordt op de Heuvel een grote feesttent geplaatst waar vier dagen opgetreden wordt door vele muziekkorpsen en kapellen, zoals 'Die Oberperfer Dorfschwalben' uit Oostenrijk, maar ook Rosa King en Hans Dulfer.

Op 13 april 1980 wordt het 12½ jarig dirigentschap van Wim van der Velden gevierd met een Lenteconcert in Sporthal 'De Coevering'. Aan dit concert werken ook zijn andere korpsen mee: Fanfare 'Wilhelmina' uit Hoogeloon en Harmonie 'De Vriendschap' uit Middelbeers. 'Het lenteconcert bracht voor het talrijk publiek een waar muzikaal genot, het geen ook viel af te leiden aan het ovationeel applaus na elk nummer. [...] Na de pauze een gezamenlijk optreden van de harmonie uit Middelbeers met Geldrops Muziekkorps, die hebben gezorgd voor een waardige afsluiting van dit lenteconcert. Het geluid dat deze ruim 100 muzikanten voortbrachten, klonk machtig en welluidend in de grote sporthal.'

Op 19 augustus 1980 brengt het GMC een muzikale hulde aan minister-president Andries van Agt bij gelegenheid van zijn benoeming als ereburger van Geldrop. Ook krijgt hij het eerste exemplaar van het kwartetspel 'Geldrop' aangeboden. De opbrengst van de verkoop van dit kwartetspel is bestemd voor de viering van het eeuwfeest van het GMC.

Kwartetspel van het GMC
Kaarten uit het Geldrop kwartet uitgegeven in 1980 i.s.m. de Gemeente Geldrop (klik op de foto voor vergroting)

Pin It