Afdrukken

Op 20 maart 1928 wordt een vergadering gehouden met 16 oud-leden en oud-bestuursleden van 'La Réunion Musicale' om tot heroprichting te komen. Een maand later wordt een nieuw bestuur gekozen: Frans Bemelmans, Henri van der Linden, Jos. Verleg, W. van den Boomen en M. van Laarhoven. De heropgerichte harmonie krijgt de naam 'Geldrops Muziekcorps', dat met een renteloos voorschot van ƒ 350.- van de N.V. Wertha (bierbrouwerij in Weert) van start gaat. Dirigent wordt H. Smeulders uit Nuenen. Op 10 juni 1928 wordt na de Hoogmis een muzikale groet gebracht aan burgemeester A.N. Fleskens en een eerste muzikale rondwandeling gemaakt.

Na uitvoerige discussie kent de gemeenteraad ƒ 50.- subsidie toe aan het GMC. Met groot doorzettingsvermogen en grote zuinigheid en het brengen van persoonlijke financiële offers lukt het de vereniging zich staande te houden.

In 1933 fuseert het GMC met de 'Patronaatsharmonie'. Kapelaan Völker, de leider van het Rooms Katholieke Jongenspatronaat in Geldrop, wist in 1926 van de gemeente de ingeleverde instrumenten van 'La Réunion Musicale' in bruikleen te krijgen en richtte toen de 'Patronaatsharmonie' op. Deze had onder leiding van Harrie van Abeelen enkele jaren van bloei beleefd. Maar de kosten worden te hoog en de leden te oud om zich nog patronaatsjongens te voelen.

De Patronaatsharmonie in 1930
                                                         De Patronaatsharmonie in 1930

De harmonie maakt muzikale rondwandelingen door de wijken van Geldrop, brengt serenades bij feestelijke gelegenheden, geeft zomerconcerten op de vaste kiosk op de Heuvel (bij goed weer komen daar honderden mensen op af) en verzorgt drukbezochte winterconcerten in diverse cafézalen. Ook wordt er meegedaan aan muziekfestivals in de regio.

vaandelHet oudste bewaard gebleven vaandel van het GMC, vermoedelijk dateert dit uit 1905

In 1938 wordt het gouden bestaansfeest gevierd met een groots festival, waaraan wordt deelgenomen door 27 muziekkorpsen, 10 zangverenigingen en 1 mondharmonicavereniging. Ook zijn er kermisattracties en een danstent op het feestterrein bij textielfabriek Pessers aan de Nieuwendijk.

Op de repetitieavond van 12 maart 1942 besluiten de leden, 'onder het gedreun van vliegtuigen en het ratelen van het afweergeschut', tot stillegging van de vereniging. Het bestuur weigert de vereniging aan te melden bij de Kultuurkamer wat door de Duitse bezetter verplicht is gesteld.

Op 16 maart 1945 kan de harmonie weer beginnen met repetities. Ten gevolge van het vele avondwerk in de fabrieken van Geldrop wordt de repetitie naar de zaterdagavond verzet.

Verschillende leden van de Tweka harmonie worden lid van het GMC. De Tweka harmonie was in 1927 opgericht voor het personeel van Tricotagefabriek Firma De Heer (later 'Tweka' genoemd) en werd in 1941 opgeheven. Dirigent was Klaas van den Hurk, lid en tweede dirigent van het GMC. Bij de oprichting van Muziekkorps 'Euphonia' - in 1949 - wordt hij de eerste dirigent van dat korps.

Het GMC bij het 60-jarig bestaan in 1948
   GMC bij het 60-jarig bestaan in 1948